Champion Women's, Nylon Warm-Up Jacket - Navy/Logo Denim | MLTD