Stussy, Slub Indigo Strap-Back Hat - Indigo | MLTD